El på hemmaplan

Varbergsortens Elkraft är en ekonomisk förening som ansvarar för elnätet till cirka 10 800 kunder i Varbergs kommun och delar av Marks kommun. Genom dotterbolaget Varbergsortens Elförsäljning levererar vi också el, enbart från förnybara energikällor. Vi tillverkar dessutom en hel del el själva, i våra vind- och vattenkraftverk och i vår solcellsanläggning. Läs mer under "Om oss" om hur du blir medlem i Varbergsortens Elkraft och får möjlighet till årlig återbäring.

Nyhetsbrev

Anmäl dig här

Elförsäljning


Vi arbetar lokalt och sätter
kundservice och bra priser i fokus.

Elnät


Vi arbetar ständigt med att
förbättra och förstärka vårt ledningsnät.

Avbrottsinfo


Här hittar du information
om störningar i vårt elnät

Mina sidor


Här kan du se fakturor, avtal,
förbrukning mm